เอสเคพ / ดวงตะวันลับขอบฟ้า ยากจะหาที่ไหนเหมือน

ภาพจริงทั้งหมดที่แสดงในวิดีโอและอะนิเมชั่นถ่ายทำขึ้นในพื้นที่ของโครงการเท่านั้น