เอสเคพ / ที่สุดแห่งคอนโดมิเนียมหน้าหาดกับทิวทัศน์ตระการตา

หากนึกถึงโอเอซิสดินแดนอันอุดมสมบูรณ์ นึกถึงแสงแดดอุ่น ๆ รำไร นึกถึงหาดทรายส่วนตัวดุจสรวงสวรรค์! ...... นึกถึง เอสเคพ

ได้เสร็จเรียบร้อยเตรียมพร้อมต้อนรับให้ลูกค้าทุกท่านได้เข้าชม ด้วยห้องระดับหรูหราติดทะเล

คลิกเพื่อขยายภาพ