เอสเคพ / ที่สุดแห่งคอนโดมิเนียมหน้าหาดกับทิวทัศน์ตระการตา

หากนึกถึงโอเอซิสดินแดนอันอุดมสมบูรณ์ นึกถึงแสงแดดอุ่น ๆ รำไร นึกถึงหาดทรายส่วนตัวดุจสรวงสวรรค์! ...... นึกถึง เอสเคพ
คลิกเพื่อขยายภาพ